Ondergewaardeerde aandelen vinden

Hoe vind je een ondergewaardeerd aandeel? Dit is een van de belangrijkste vragen waar elke belegger aan denkt. Wanneer een bedrijf is ondergewaardeerd, zijn de risico’s lager, omdat de markt het risico al stevig heeft ingecalculeerd. Dit kan je zien aan een dalende koers. Daarnaast zijn de potentiële winsten groter, indien het bedrijf de risico’s goed weet te managen. Als het bedrijf uiteindelijk geen last had van de risico’s, dan was de koersdaling achterafgezien dus voor niks geweest en dan veert de koers weer terug naar zijn oude niveau. Je loopt bij een ondergewaardeerd aandeel dus een klein risico met een grote kans op winst. Dit is een gouden combinatie voor beleggers. Deze vraag is nu alleen maar belangrijker geworden, want niet iedereen weet hoe je moet beleggen tijdens een all time high.

Joel Greenblatt heeft jaren onderzoek gedaan naar het vinden van ondergewaardeerde aandelen. Wanneer ik naar zijn trackrecord kijk, kan ik alleen maar concluderen dat hij die ook heeft gevonden. In zijn slechtste jaar tussen 1985 en 1994 had hij een winst van 28,5% en gemiddeld gezien had hij een jaarlijkse winst van 50% gedurende die 10 jaar. Dit is absurd goed te noemen. [1]

The secret to investing it to figure out the value of something, and then pay a lot less – Joel Greenblatt

De gekte van de markt

Volgens Joel Greenblatt reageert de markt vaak te heftig op nieuws. Hierdoor wordt een bedrijf te snel overgewaardeerd, of te snel ondergewaardeerd. Als je naar een willekeurige koersbeweging kijkt van een tijdsbestek van een jaar, dan zie je grote schommelingen. Zelfs als je de corona tijd buiten beschouwing laat.

Voor mijn voorbeeld neem ik Philips. In mei 2020 jaar stond de koers van Philips op het laagste punt, namelijk €37,52. In april 2021 stond het aandeel op €50,98. Dat is een koersverschil van 35% (€50,98 – €37,52)/€37,52 = 35%.

Indien je naar andere aandelen kijkt in de AEX, is dit verschil zelfs groter. Bij Shell, ASML, ING en Aegon is het verschil zelf meer dan 100%. Dit betekent voor deze bedrijven niet dat zij in tijdsbestek van een jaar 100% meer klanten, omzet of winst hebben gegenereerd. Die tijdsperiode is namelijk veel te kort voor de grootste bedrijven van Nederland om 100% te groeien. Ondanks dat de beurswaarde van deze grote bedrijven meer dan 100% kunnen groeien in een jaar, betekent het niet dat de onderliggende waarde meer dan 100% kan bewegen in een jaar. Volgens Joel Greenblatt is dit alleen te verklaren doordat de markt te heftig regeert op nieuws. Je moet alleen weten wanneer de markt te heftig reageert op slecht nieuws, voordat je iets koopt.

Koers winst verhouding en return on assets

Als je achteraf naar een koers kijkt, is het makkelijk te bepalen wanneer de koers laag stond en wanneer hoog. Het is juist de truc om op het moment zelf te weten of de koers te laag of juist te hoog staat. Dit kan je vinden door naar 2 kengetallen te kijken.

1.    Koers winst verhouding

De koers winst verhouding geeft aan hoeveel winst een bedrijf maakt t.o.v. de koers. Stel dat er 2 bedrijven zijn die beide €10,- winst maken per aandeel. Bij bedrijf A kan je een aandeel kopen voor €120,- en bij bedrijf B kan je een aandeel kopen voor €200,-.

De K/W verhouding van bedrijf A is 120/10 = 12

De K/W verhouding van bedrijf B is 200/10 = 20

Als je naar ondergewaardeerde aandelen kijkt, ben je opzoek naar bedrijven met een lage K/W verhouding. Hoe lager dit cijfer is, hoe meer winst er wordt gemaakt op je inleg. Let erop dat dit cijfer niet alles zegt. Het is de bedoeling dat je de aandelen voor een langere tijd aanhoudt, dus moet er ook winst gemaakt kunnen worden in de toekomst. Kijk daarom wat de verwachtingen zijn van het bedrijf voor in de toekomst en wat de winsten waren in de het verleden. Als de winsten al 5 jaar achter elkaar met 10% groeien, kan je een goede schatting maken voor het toekomstige jaar. Helaas is het in de praktijk vaak niet zo makkelijk.

2.    Return on assets

Het is ook belangrijk om te kijken hoeveel geld er geïnvesteerd moet worden om de winst te verhogen. De meeste bedrijven willen groeien en hebben hiervoor geld nodig. Dan wil je als investeerder weten hoeveel geld er extra wordt verdiend bij een uitbreiding.

Stel er zijn weer 2 bedrijven die beide een extra winkel willen openen in een andere stad. Voor beide bedrijven kost het openen van een extra winkel €500.000,-. Bij bedrijf A levert dat een extra winst op van €100.000,- en bij bedrijf B levert dat een extra winst op van €50.000,-.

De ROA van bedrijf A is 500.000/100.000 = 20%

De ROA van bedrijf B is 5000.000/50.000 = 10%

Hierbij geldt dat je een zo’n groot mogelijke ROA wil hebben. Hoe groter de ROA, hoe groter de winst bij uitbreiding. Indien je een product verkoopt dat extreem veel winst maakt, trekt dat veel concurrenten aan. Hierdoor kunnen de toekomstige winsten onder druk komen te staan. Dat is de reden dat Warren Buffett naar bedrijven kijkt die iets verkopen dat niet “makkelijk” te kopiëren valt. Op deze manier blijven de winsten en toekomstige winsten veiliggesteld.

The magic formula

Joel Greenblatt beschouwt deze ratio’s als de 2 belangrijkste ratio’s waar je naar moet kijken om een ondergewaardeerd aandeel te vinden. Door de koersschommelingen kunnen er interessante aandelen naar voren komen. Er zijn verschillende tests geweest waarin ze meerdere jaren aandelen kochten aan de hand van deze criteria en de resultaten liegen er niet op. De gemiddelde winst was 18% hoger dan het marktgemiddelde.

Deze 2 ratio’s zijn ook heel logisch om naar te kijken. Ten eerste wil je beleggen in een bedrijf dat winst maakt. Daarnaast wil je beleggen in een bedrijf dat kan uitbreiden en winst kan blijven maken. Deze 2 ratio’s dekken de lading.

Choosing individual stocks without any idea of what you are looking for is like running through a dynamite factory with a burning match. You may live, but you are still an idiot – Joel Greenblatt

Als je graag wil weten welke bedrijven een lage K/W verhouding en een hoge ROA hebben, kan je naar https://www.magicformulainvesting.com/ gaan. Hier wordt elke dag een lijst geüpdatet wat volgens deze ratio’s de beste investeringen zijn. Dat scheelt veel tijd en uitzoekwerk.

Kanttekening van de magic formula

Deze manier van beleggen werkt alleen indien je minimaal 20 bedrijven aanschaft en elk bedrijf minimaal een jaar lang aanhoudt. Hierdoor heeft het aandeel de kans om te herstellen van het slechte nieuws. Daarnaast kan het aandeel een jaar later weer overgewaardeerd zijn, zodat ander opties beter zijn.

Door het aanhouden van minimaal 20 posities, is de impact ook minder groot indien er een rotte appel tussen zit.  


[1] https://www.oreilly.com/library/view/hedge-fund-market/9781118283615/xhtml/Chapter15.html

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.