Wanneer staat de koers op een hoog punt?

Wanneer er naar de koers van de S&P 500 wordt gekeken over een periode van 100 jaar, valt op dat die koers gemiddeld gezien stijgt. De koers gaat niet in een rechte lijn omhoog, want er zitten ook daling bij. Tijdens de coronacrisis zakte de S&P 500 zelfs 30% in één maand. Als je gaat beginnen met beleggen, wil je natuurlijk niet instappen op het hoogste punt. Die val wil je vermeiden door juist in te stappen als alles heel laag staat. Het zou namelijk zonde zijn als je investering meteen minder waard wordt. Het doel van beleggen is juist om zoveel mogelijk te verdienen en daarom proberen veel mensen de beurs te timen. In deze blog ga ik beschrijven waaruit je kan opmaken of de beurs juist laag of juist hoog staat. Kleine spoiler alert, het is zeer moeilijk om dit precies goed te doen.

De koers-winst ratio geeft een eerste goede indicatie

Veel beleggers kijken naar de koers-winst verhouding van een bedrijf. Als je verder op internet gaat zoeken, wordt dit ook wel de PE ratio genoemd “Price to earnings ratio”. De koers-winst ratio geeft aan hoeveel winst er per aandeel gemaakt wordt. Op deze manier kan er bepaald worden of iets een slimme investering is. Indien de koers per aandeel op €100 staat en de winst per aandeel is €10,-, dan is de K/W ratio €100,- / €10 = 10. Dit cijfer houdt in dat het bedrijf na 10 jaar evenveel winst heeft gemaakt als de huidige waarde van het aandeel. Elk cijfer heeft weer een andere betekenis en hoe lager het cijfer, hoe beter de ratio:

K/W tussen de 0 en de 10

Dit wordt vaak als goed beschouwt en dit kan worden gezien als een bedrijf dat ondergewaardeerd is. Beleggers zijn dol op ondergewaardeerde bedrijven, omdat de investering dan de grootste kans heeft om te groeien.

K/W tussen de 10 en de 17

Dit cijfer wordt als redelijk gezien en het bedrijf is dan vaak ook koopwaardig.

K/W tussen e 17 en de 25

Bij dit cijfer is het aandeel overgewaardeerd. Volgens de theorie moet je goed kijken wat hier aan de hand is, voordat je erin gaat investeren.

K/W van meer dan 25

Hiermee kan je twee kanten op. In het ergste geval is het bedrijf een zeepbel die mooie dingen in de toekomst belooft, maar niet kan waarmaken. De dot.com bubbel is hier het beste voorbeeld van. Hoe mooi de praatjes ook waren, de internetbedrijven maakten geen winst. Toen deze realisatie bekend werd in de markt, stortte alles in elkaar.

Daarnaast kan het ook zijn dat een bedrijf een hele heldere toekomst heeft, maar nog geen winst maakt. Al het geld moet namelijk in het bedrijf worden geïnvesteerd om de belofte in de toekomst waar te kunnen maken. Facebook is hier een goed voorbeeld van. Toen Facebook naar de beurs ging, hadden zijn een K/W van meer dan 100. Ondanks de absurde hoge ratio, heeft Facebook wel de belofte waar kunnen maken om zo machtig te worden. De K/W staat nu rond de 33 en het aandeel is meer dan 600% gestegen in 7 jaar. Dit voorbeeld laat meteen zien dat de K/W ratio niet alleszeggend is.

Waarvoor is de K/W ratio geschikt?

Deze ratio is voornamelijk geschikt om gelijkwaardige bedrijven met elkaar te vergelijken. Aegon heeft een K/W van 6 en ASML heeft een K/W van 47. Hierdoor lijkt het alsof Aegon veel beter is om in te investeren, maar dat is te kort door de bocht. Aegon is uitgegroeid en heeft zelfs moeite om te groeien. Dit aandeel wordt een waarde aandeel genoemd en hier ligt de nadruk op het dividend dat wordt uitgekeerd. Dat is in mijn ogen de enige manier om geld te verdienen met dit aandeel en daarom is hier de winst per aandeel heel belangrijk.

ASML is een bedrijf dat nog aan het groeien is. Dit wordt heel toepasselijk een groei aandeel genoemd en dit is het tegenovergestelde van een waarde aandeel. Groei aandelen hebben een lagere K/W ratio en proberen door te groeien meer winst te maken in de toekomst. Als deze beloftes waar gemaakt kunnen worden, zit hier veel voordeel in voor de belegger. Enerzijds kan het aandeel 10x zoveel waard worden. Anderzijds als het aandeel is uitgegroeid, kan het een vast dividend gaan uitbetalen aan de aandeelhouders. Dit is alleen bestemd voor de mensen met een visie en een lange adem.

Om het meeste uit de K/W verhouding te halen, moet je aandelen vergelijken die het meeste op elkaar lijken. Vergelijk Aegon dan met Nationale Nederlanden group, of vergelijk Coca-Cola met Pepsi. Wanneer je ziet dat deze cijfers uit elkaar liggen, kan je ervoor kiezen om het aandeel te kiezen met de beste ratio.

K/W ratio voor de S&P 500

Als je de ratio van een bedrijf kan meten, dan kan je dat ook voor een hele index meten. Persoonlijk gezien ben ik een voorstander van indexbeleggen, omdat deze vorm van beleggen vaak als beste uit de verf komt. Daarom is het zeker handig om te kijken hoe het er voorstaat met de index. Indien je naar de K/W ratio van de S&P 500 kijkt van de afgelopen jaren, kan je snel zien of er zich bubbels in de markt bevinden waarvoor je moet oppassen.

P/E Ratio S&P 500, K/W ratio S&P 500
K/W ratio S&P 500

Het is opvallend dat de K/W ratio van de gehele index enkele pieken heeft. Na elke piek, volgt er een correctie van de aandelen. Nadat blijkt dat aandelen te duur of te goedkoop in de markt waren geprijsd, trekt het weer bij. Het is ook opvallend dat de afgelopen 100 jaar de K/W ratio zich voornamelijk tussen de 10 en de 25 bevindt. Wanneer de ratio buiten dit kader treedt, volgt er snel een correctie.

Nu staat de K/W ratio van de S&P 500 op 30.6 en dat is opvallend hoog te noemen. Als je alleen op de K/W ratio af zou gaan, lijkt het dat we aan de vooravond staan van een volgende correctie. Nu zijn de omstandigheden anders dan 10 jaar geleden of langer. Vroeger kon je nog 5% rente krijgen op je spaarrekening zonder risico te lopen. Als je wel risico wilde lopen op de aandelenmarkt, dan ging je op zoek naar een hoger rendement dan 5%. Hierdoor waren aandelen minder snel koopwaardig, waardoor de ratio gemiddeld gezien lager moet zijn. Nu de rente op de spaarrekening vrijwel niet meer bestaat, is het nu wel aantrekkelijk om een aandeel te kopen waarbij 5% rente mee kan worden verdiend. Hierdoor gezien gaat de gemiddelde ratio weer omhoog. Een goede K/W ratio is dus sterk afhankelijk van de rente bij de bank. [1]

Een andere reden van de huidige hoge ratio, heeft te maken met de verdeling van de bedrijven in de S&P 500. Vroeger domineerde olie bedrijven en banken deze index met de waarde aandelen, maar tegenwoordig zij dat de technologie bedrijven. Technologiebedrijven zijn voornamelijk groei aandelen, waardoor de ratio verklaarbaar hoog is. Nu maar hopen dat de technologie bedrijven de verwachtingen waar kunnen maken.

kanttekeningen op de K/W ratio

De K/W ratio is een momentopnamen en hierdoor kan het een vertekend beeld geven. Als een onderneming een deel van het bedrijf heeft verkocht, dan wordt er een eenmalige winst gemaakt. Dit kan een groot effect hebben op de huidige ratio, maar het zegt niks over de toekomst. Dit is een van de beperkingen. Bij een CAPE ratio wordt er naar een breder aspect gekeken, zodat het geen momentopname meer is. Dit is een goede aanvulling.

Een andere goede aanvulling is de ROA. Hier wordt de winst vergeleken met de totale waarde van het bedrijf. Zo kan je snel zien hoeveel winst er wordt gemaakt op het geïnvesteerde vermogen. Hoe hoger dit cijfer is, hoe effectiever zij geld kunnen omzetten in winst.

Kijk ook naar de markt waarin het bedrijf zich bevindt. Als de markt aan het groeien is, groeit een bedrijf vaak automatisch mee, zoals de technologie markt. Wanneer een markt aan het krimpen is, krimpt het bedrijf ook vaak mee, zoals de oliemarkt.

 Conclusie

  • K/W geeft een goede eerste indicatie, maar zegt niet alles.
  • Als de K/W ratio hoger is dan 25, vraag jezelf dan af of dit gerechtvaardigd is, of dat het een bubbel is.
  • Zoek van tevoren uit of je de K/W uitrekent van een waarde aandeel of van een groei aandeel.
  • De K/W ratio is alleen handig als je het vergelijkt met dezelfde soort bedrijven.
  • Kijk ook naar andere ratio’s zoals CAPE en de ROA.

[1] https://www.multpl.com/shiller-pe

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.